Eğitimin Adı: Tesadüfen Anlaşıyoruz

Eğitim Hedefi: Şirket çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirerek kendileri ve çevreleri için en sağlıklı çalışma ortamını kurabilmelerini sağlamak.

Eğitim Modeli: 5 duyuya hitap edecek oyunlar eşliğinde bilgilendirici sunum olarak işlenecektir.

Mutsuzluğun en büyük sebebi doğru iletişimin kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Kişi kendini isteği doğrultusunda ifade ettiğinde ve karşısındakini de en doğru şekilde anladığı zaman akıcı bir iletişime ve mutlu bir sosyal çevreye sahip olur. İletişim doğuştan kazanılan bir beceri olmasına rağmen zamanla üzerine eklenen bilgiler doğrultusunda akıcılığını sağlayabilmektedir. Bu eğitimde de iletişimin bilinmeyen yönleri ve psikolojik etkileri anlatılacak ve katılımcıların grup aktiviteleri ile öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanacaktır.

Eğitimin Kazanımları:

 • İletişim çatışmalarını ortadan kaldırabilmek
 • Beden dilini doğru kullanmayı ve analiz edebilmeyi öğrenmek
 • Kendini doğru tanıma ve tanıtma becerilerine sahip olmak
 • Kişisel algılamaktan uzaklaşmak
 • İletişimde rollerin önemini kavramak
 • Doğru dinleme ve empati kurabilme yeteneklerini geliştirmek
 • Eleştiri stratejilerini öğrenmek
 • İkna psikolojisinin ip uçlarını belirlemek ve uygulayabilmek
 • İletişim becerilerini kalıcı olarak dengelemek ve hayata verim katmak

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitimin Adı: Hedefe Giden Yolda Duygu Kontrolü

Eğitim Hedefi: Şirket çalışanlarının düşünce biçimlerini düzenlemelerine yardımcı olarak çalışma motivasyonlarını ve mutluluklarını arttırmak.

Eğitim Modeli: 5 duyuya hitap edecek oyunlar eşliğinde bilgilendirici sunum olarak işlenecektir.

Hedefe Giden Yolda Duygu Kontrolü eğitimi ile çalışanlar düşüncelerine ve davranışlarına kendilerini pozitif etkileyecek şekilde yön verebilmeyi öğreneceklerdir. Bu sayede aranılan mutluluğun ne olduğu belirlenecek ve bilimsel etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim süreci grup terapilerinde uygulanan oyunlar ile desteklenerek akılda kalıcılığı desteklenecektir.

Eğitimin Kazanımları:

 • Düşünce – Duygu – Davranış üçlemesinin iş motivasyonu üzerindeki etkisi
 • İş hayatında nasıl hedef belirleneceği
 • “Başarı” tanımı ve hayata adaptasyonu
 • “Mutluluk” tanımı ve hayata adaptasyonu
 • Motivasyonu sürdürme becerileri öğrenilecektir.

Bu kazanımlar sayesinde çalışanları kendi motivasyonlarını kendileri sağlayabilecek, iş ve özel hayat dengelerini kurabileceklerdir.

Eğitim Süresi: 1 Gün